ทำไมต้องใช้บริการออกแบบสื่อ / จัดทำเว็บไซด์ของเรา

เพราะว่าเรามีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี กับความเป็นมืออาชีพ นำโดยทีมวิศวกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย ความเป็นทีมมืออาชีพทำให้ไม่เคยทอดทิ้งงาน แต่ยังผลักดันงานจนสำเร็จไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม ทำให้ลูกค้าไม่เคยที่จะหยุดแนะนำกันปากต่อปาก  คลิ๊กที่นี่เพื่อดูลูกค้าพูดถึงเรา  ความคิดสร้างสรรค์ + ใส่ใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าราวกับว่าเป็นของตนเองนั้น เป็นส่วนผลักดันให้สินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น ๆ แตกต่างจากคู่แข่งทั่วไปที่มิได้เป็นแค่ "มีเว็บไซด์" หากแต่ มีเว็บไซด์แล้วจำเป็นต้องประสบความสำเร็จในการตลาด

เรื่องต้องรู้ก่อนทำเว็บไซด์

การจะพัฒนาเว็บไซด์ดี ๆ สักเว็บหนึ่งนั้น ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ประวัตินักพัฒนาออกแบบจัดทำเว็บไซด์ ผลงานที่ผ่านมาของลูกค้า ความสำเร็จในด้านการตลาดของลูกค้าที่ผ่านมา คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ (ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา สามารถพัฒนาได้เพิ่มเติมในอนาคตหรือไม่ เครื่องแม่ข่าย(server) ที่ใช้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ท่านทราบหรือไม่ว่าเว็บไซต์ของท่านมีผู้เข้าชมมากน้อย หรือพึงพอใจนระดับใด มีบริการดี ๆ หลังการขายที่ดีกว่า OfficeDesign หรือไม่ ส่วนมากลูกค้าจะทราบความต้องการที่ชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากมีเว็บไซด์ไปสักระยะหนึ่งแล้วเท่านั้น จากวันนั้นใครจะรับประกันว่านักพัฒนาทีมนั้น ๆ ยังคงเต็มใจแก้ไขโดยไม่ได้รายได้ใด ๆ